Nazwa usługi: Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wzór wniosku określony przez własciwy organ, do którego składany jest wniosek
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 112