Nazwa usługi: Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodzin i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji:
     
  Tryb odwoławczy:
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 84